کانون تبلیغات چاوش

آژانس تبلیغاتی چاوش به عنوان یک سازمان یادگیرنده تلاش می کند بر مبنای دانش و تجارب کارکنان، به تمامی مشتریان خود خدمات جدید، خدلاقانه و سودمندی را ارائه دهد.
چاوش با بهره گیری از تیم های حرفه ای و خلاق برای کسب و کارها از طریق دنبال کردن روندهای جدید و فناوری های مدرن بازاریابی و ارتباطات، بهترین خدمات این حوزه را در اختیار صاحبان برند قرار می دهد.
از جمله موشن گرافیک دو بعدی و سه بعدی، فیلم و تیزرهای تبلیغاتی و صنعتی،ذ طراحی های سه بعدی، عکاسی تبلیغاتی و صنعتی، طراحی گرافیک