نشانه دکوراسیون داخلی سارا

طراحی و اجرای لوگوی ایده محور برای گروه طراحی داخلی سارا.