بروشور شرکت آلولامل آران

در این بروشور از المان های تصویری استفاده شده که حسی مرتبط با حال و هوای خود کسب و کار را به بیننده می دهد، یک لوگو آرم که از برش یک پنجره دو جداره و دو حرف A انگلیسی الهام گرفته 

و شخصیتی که بازتاب های نور در شیشه و جام و شکست نور را تداعی می کند، اما با فضای رنگی مرتبط با مجموعه رنگی خود شرکت